המעבדה לתקשורת בריאות וסיכונים באוניברסיטת חיפה, אשר הוקם בשנת 2016 ע"י פרופ' ענת גסר-אדלסבורג העומדת בראשו, הינו בעל אופי רב-תחומי המוקדש לקידום המחקר, התיאוריה והפרקטיקה בתחום. צוות מרכז המחקר כולל חוקרים בעלי שם עולמי מהארץ ומחו"ל המגיעים מדיסציפלינות שונות (אפידמיולוגיה, תזונה, שיווק חברתי, היערכות למצבי חירום, תקשורת-בריאות, תקשורת סיכונים, בריאות וסביבה וכו'), התורמים להעמקת המחקר ועונים על הצורך לבנות תוכניות רב גוניות.

 

מטרות המעבדה

  • קידום המחקר התיאורטי והיישומי של תקשורת בריאות וסיכונים באמצעות פעילות מחקרית שתהיה לה תרומה מדעית ויישומית בישראל ובעולם.
  • שיתוף פעולה עם גופים וארגוני בריאות, סביבה והציבור להקניית ידע וכלים מעשיים שימושיים, וייעוץ, מבוסס מחקר, להתאמת תוכניות תקשורת הבריאות והסיכונים שלהם לצרכי הציבור ותתי-אוכלוסיות יעד שונות, זאת באמצעות יצירת שפה משותפת, מבוססת מחקר ומותאמת תרבותית, בין הארגונים לבין הציבור, ובניית יחסי אמון בין גורמי הבריאות והסביבה לבין הציבור. פעילות זאת, בייחוד בעתות משבר, תסייע לקדם את הרווחה הפיזית והנפשית של הציבור בארץ.
  • פיתוח, ליווי ויישום תוכניות תקשורת בריאות וסיכונים במסגרת ניירות עמדה, קמפיינים תקשורתיים וההערכה של תוכניות לתקשורת בריאות סיכונים. זאת, תוך יישום תקשורת בריאות וסיכונים מבוססת ראיות ותיאוריה לאורך כל שלבי התוכנית, כולל מחקר מעצב, תכנון המסרים, הפצתם והערכה מסכמת.
  • יישום גישה הוליסטית מולטי-דיסציפלינרית בתקשורת בריאות וסיכונים ליצירת שיח אמיתי ומעמיק על ידי אינטראקציה בין חוקרים מדיסציפלינות ומעולמות תוכן שונים, בהם בריאות, תקשורת, אפידמיולוגיה, תזונה, בטיחות, סביבה, שיווק חברתי, מערכות מידע, אינטרנט וחברה, התנהגות, איכות, אתיקה, ניהול, עמדות ועוד.
  • הכשרה ותמיכה מדעית לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים (מ.א. ודוקטורט) בתחום של תקשורת בריאות וסיכונים.

 

ערכי מפתח מרכזיים

  • שיתופיות: עירוב הציבור בבנייה, תכנון והערכה של תוכניות וקמפיינים של תקשורת בריאות וסיכונים, שיעזרו ליצירת שיתופי פעולה אפקטיביים. בניית שיתופיות בין ארגוני בריאות, האקדמיה והציבור תשפיע במספר כיוונים עיקריים: (1) בניית יחסי אמון בין מערכת הבריאות לבין הציבור; (2) התאמת תכניות וקמפיינים תקשורתיים לצרכים של אוכלוסיות היעד; (3) הנגשת האקדמיה לאנשי הפרקטיקה העוסקים במלאכת תקשורת הסיכונים בשטח, והנגשת הקשר בין המערכות הציבוריות לציבור; (4) יצירת שפה משותפת, מותאמת תרבותית ומבוססת מחקר בין הציבור לבין מערכות הבריאות והרפואה.
  • מדע מבוסס מחקר: יישום סטנדרטים מדעיים קפדניים ומבוססי מחקר בבנייה, תכנון והערכה של תוכניות וקמפיינים של תקשורת בריאות וסיכונים סיכונים באמצעות (1) יישום מחקרים אמפיריים העוסקים בתקשורת סיכונים, תקשורת בריאות ותפיסות סיכונים של הציבור; (2) פיתוח מודל של תקשורת סיכונים על בסיס מחקרים שייערכו במרכז, אשר יעסקו במגוון נושאים, כגון מתן מידע בנושאים הכרוכים באי-ודאות, חידוד תפיסות הסיכון של תתי-אוכלוסיות שונות ועוד; (3) פיתוח והעמקה של שיטות המחקר הקיימות כיום בתחום, תוך שימוש בשיטות ובסוגי מחקר מגוונים; (4) עריכת מחקר פורמטיבי ביחס לתוכניות ולקמפיינים הנבנים במרכז, שיסייע ליישומן ולהשגת התגובות הרצויות.
  • הון אנושי: בניית מאגר חוקרים, מומחים ואנשי מקצוע בתחום תקשורת ובריאות הינו מהלך לאומי שתוצאותיו ישפיעו על בריאות הציבור בטווח הקצר, הבינוני והרחוק. בניית הון אנושי תאפשר מובילות מרכז מחקר, ותושג על-ידי מספר כיוונים: (1) גיבוש צוות חוקרים איכותי בקרב חברי הסגל האקדמי ועמיתי ההוראה; (2) עידוד סטודנטים לעבודות תזה ודוקטורט בתחום בריאות ותקשורת סיכונים; (3) טיפוח רשת של קשרים בינלאומיים, שותפויות במחקרים וכנסים.