פרופ' גוסטבו מש, יו"ר

פרופ' מאיר ברזיס

פרופ' ענת גסר-אדלסבורג

ד"ר ריקי גרינברג

מר יריב יאירי

ד"ר שרון לינק

פרופ' פייסל עזאיזה

ד"ר מינה צמח

מר אופיר רייכמן